top of page
Search
  • Writer's pictureZuzana Válková

Small Talk: Zkus mi říct, co máš na mysli, já to zkusím pochopit. Zn.: Čekám v půli cesty

15 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page